Telefon : 0212 233 33 42


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ

İnsan Kaynakları politikalarımızı, Büromuz hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak biçimde oluştuyoruz. Öğrenmeye, gelişime ve paylaşıma açık, kurum değerlerini sahiplenen, yüksek performanslı insan kaynağı yaratmak, insan kaynağımızı Büromuzun sermayesi olarak değerlendirerek, çalışanlarımız ile uzun vadeli beraberliği sağlayacak ortamı hazırlamak amacıyla çalışıyoruz.

ÇALIŞAN KALİTESİ

-İşe alım uygulamaları

-Eğitim

-Yönetici Geliştirme Programları

-Yetkinlik Bazlı Ölçümlemelerle, çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin arttırılması

-Açık, şeffaf performans değerlendirme sistemleri ile çalışanın güçlü yönlerinin ve gelişim alanlarının tespit edilmesi ve gelişim için eğitim ve yönetim desteği verilmesi.

PERFORMANS GELİŞTİRME SİSTEMİ

“Ölçmediğini, geliştiremezsin” sözünden hareketle tüm çalışanlarımızın gerek güçlü olduğu yönlerinin ve gelişim alanlarının tespiti, gerekse belirlenen hedeflere ulaşma derecelerinin tespiti amacıyla performans değerlendirmesi yapılır.

Özenli, adil ve objektif değerlendirmeler, bireysel gelişim planları, eğitim planlama, kariyer gelişimi, tayin, terfi süreçlerimiz için vazgeçilmez bir kaynak oluşturmaktadır.

EĞİTİM / GELİŞİM / KARİYER

Eğitimlerimiz, çalışanlarımıza özel tasarlanan, izlenen programlar olup teknik, kişisel ve yönetsel becerilerimizi artırmaya yönelik olarak planlanmaktadır. Çalışanlarımızın kariyer gelişimlerindeki sorumluluğunu paylaşmak temel ilkemizdir. Büromuzda yükselme, sorumluluk ve ücret artışını da beraberinde getirir.